Aurat eli energiakehot

Fyysistä kehoamme ja kaikkea elollista ympäröi energiakenttä eli aura. Auran tarkoituksena on suojeleminen ja tiedon antaminen tilastamme. Ihmisellä on fyysisen kehon lisäksi eetteri-, astraali-, mentaali- ja kausaalikeho. Terveellisillä elämäntavoilla voit pitää aurasi vahvana, sen sijaan kielteiset heikentävät sitä. Jokainen meistä voi oppia näkemään auran. Sen sijaan auran värien tulkitseminen on taito laji, johon oppii pitkäjänteisellä harjoituksella. Auroja voidaan kuvata muun muassa Kirlian-kuvauksella, aurakuvaukseen suunnitteluilla laiteilla ja älykameroihin ladattujen ohjelmien avulla.